Trajectbegeleiding

trajectbegeleiding

Elke persoon die voor een langere periode  terugvalt op een basisinkomen uit leefloon krijgt een trajectbegeleider toegewezen. Samen met de cliënt maken zij afspraken rond de werkpunten op korte en lange termijn. Deze afspraken worden opgenomen in een contract (GPMI).

 

Het betreft hier een integraal begeleidingstraject waarbij diverse aspecten aan bod kunnen komen: huisvesting, vrije tijd, activering, schuldenlast, administratie,….

 

Indien nodig wordt er prioritair gewerkt rond een aantal randvoorwaarden zoals mobiliteit, kinderopvang, verslaving, psychische problematiek, ..., vooraleer over te gaan tot het effectieve activeren.

 

De trajectbegeleider kan de cliënten  doorverwijzen naar de vrijwillige gemeenschapsdienst of naar de dienst arbeidsbegeleiding.