Tewerkstelling

TewerkstellingEen belangrijke taak van het team arbeidsbegeleiding is het begeleiden van personen tewerkgesteld  via art. 60§7.


Een tewerkstelling art 60§7 houdt in dat de gerechtigde op een leefloon wordt tewerkgesteld tot hij in regel is met de sociale zekerheid. Nadat de persoon uitkeringsgerechtigd is, wordt hij echter nog verder begeleid door de dienst arbeidsbegeleiding. Dit in functie van continuïteit en een kwalitatieve toeleiding naar vast werk.


De verschillende tewerkstellingsplaatsen zijn: Wonen en Werken, de Lochting, Kringwinkel, keuken De Plataan, schoonmaak De Plataan, stedelijke groendienst, den Tatsevoet en den Omgang, Sint-Jozefskliniek, Mariasteen, de Engelbewaarder, de Waak,  …

Er wordt zo veel als mogelijk rekening gehouden met de mogelijkheden en de voorkeur van de cliënt en de job die men uiteindelijk voor ogen heeft.


Wanneer er geen medewerking of werkbereidheid is bij de leeflooncliënt, dan wordt dit besproken op het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Dit kan leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.

 

 

Contact

Arbeidsbegeleiding
Kokelarestraat 2
8870 Izegem

051/33.66.40 051/33.65.91 Contacteer ons