Inburgering

Inburgering

 

In Vlaanderen moeten bepaalde categorieën vreemdelingen verplicht een inburgeringstraject doorlopen.  Andere categorieën kunnen zich eveneens vrijwillig inschrijven voor dit traject.  Eens ingetekend wordt het traject verplicht.
Vreemdelingen die in begeleiding zijn worden gemotiveerd en in bepaalde gevallen verplicht om deel te nemen aan een actief inburgeringsproces.

 

De maatschappelijk werkers verwijzen de doelgroep door naar het Agentschap Integratie en Inburgering. Een medewerker stelt dan in samenspraak met de cliënt een gepast inburgeringstraject op. Dit traject bevat meerdere aspecten waardoor de inburgeraar het leven in België leert kennen.  Het volgen van Nederlandse lessen, wooncultuur, werkcultuur, rechten en plichten zijn voorbeelden van zaken die worden opgenomen in het traject.

 

Een andere vaste partner in dit proces is het huis van het Nederlands (www.hvn-wvl.be).

 

Vreemdelingen die in Izegem verblijven maar niet zijn toegewezen  aan ons LOI, kunnen naargelang hun verblijfsstatuut ook bepaalde rechten en plichten hebben. De maatschappelijk werkers moeten steeds voorafgaand aan elke hulpvorm een sociaal onderzoek voeren om na te gaan of zij gebruik kunnen maken van bepaalde rechten/hulpverlening.

 

Contact

OCMW dienst Vreemdelingen
Kokelarestraat 2
8870 Izegem

051/33.65.85 051.33.65.91 Contacteer ons